อัตราค่าสมาชิก
แพ็คเกจตำแหน่งงาน
ลงประกาศ
1 เดือน (บาท)
2 เดือน (บาท)
3 เดือน (บาท)
6 เดือน (บาท)
1 ปี (บาท)
1 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
2 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
3 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
5 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
10 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
15 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
20 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
30 ตำแหน่ง (+ vat 7%)
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.
Please contact us.