บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ข้อมูลบริษัท :
Recruitment company
ตำแหน่ง : Accounting Supervisor
สาขาอาชีพหลัก : การบัญชี
สาขาอาชีพรอง : การเก็บภาษี
ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิต
ระดับ
ระดับอาวุโส
รายละเอียดของงาน
1. Financial records of the organization's accounting systems and conventions, such as accounts receivable - Payments Petty Cash.
2. Check the accuracy of the documents and records relating to pay.
3. Cash a check payment
4. Invoice and Billing
5. Documents relating to payment Revenue and social security
6. Value Added Taxes and Withholding Taxes
7. Reporting sales tax
8. Preparation of accounting documents to a file category
9. Submission of tax Pgd3. Pgd.53 and Worlds of 30. incarnation of the company.
10. Import and export customer clearance
11. Others as assigned.
คุณสมบัติผู้สมัคร
Education : Bachelor degree or higher in Accounting or C.P.D. is preferable
Specialist in Account : To be Accountant under condition of Accounting act 2000
At least 7 Year experience in Manufacturing firm and in accounting Supervisor
Strong in leadership skills and problem solving
Energetic and self - motivated ,target focused ,with good interpersonal,organizational and communication skills
Female age 32 years old up
Have knowladge well in taxation , account system , account principle, Costing
Ablity to make Financial Statement , Cash Flow Statement
Good knowledge in ISO9001 ,ISO14001 requirement and other system
Computer application skill and Account Software
ประสบการณ์การทำงาน : 7 ปี
ประวัติการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ประเภทการจ้าง : ประจำ
ทักษะ
ทักษะด้านภาษา
ไทย
อังกฤษ
ทักษะหลัก
งานการบัญชี
เทคโนโลยีต่างๆ ของไมโครซอฟ์ท
ทักษะรอง
มีความชัดเจนและกระชับในการสื่อสารและการทำงาน
อัตรา
1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง
รายเดือน Not specific / ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Eastern, Chonburi, 20230
วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม   Apply Now
สมัครทาง E-mail :   chawinan@alphainterplacement.com
สมัครทาง Line ID :   -
ติดต่อ
Tel.02-745-6194