บีเคเค แมนเพาเวอร์
ข้อมูลบริษัท :
Recruitment
ตำแหน่ง : Customer Service Officer
สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า
สาขาอาชีพรอง : ลูกค้าสัมพันธ์
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์
ระดับ
ระดับกลาง
รายละเอียดของงาน
- Daily correspond with customer
- Proceed customer order and monitor until shipment done
- Invoicing process
- Issue credit note
- Follow up customer payment/overdue
คุณสมบัติผู้สมัคร
• Computer literacy: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
• Fluent in English

ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปี
ประวัติการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ประเภทการจ้าง : ประจำ
ทักษะ
ทักษะด้านภาษา
อังกฤษ
ทักษะหลัก
ERP-Ms Dynamic Navision
ทักษะรอง
มีจิตใจรักการบริการ
การสื่อสาร
อัตรา
2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง
รายเดือน Not specific / ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ Bangkok Area - Samutprakarn, Samutprakarn-Muang, 10280
วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม   Apply Now
สมัครทาง E-mail :   hr.bkkmanpower@gmail.com
สมัครทาง Line ID :  
ติดต่อ
-- ไม่ระบุ --