บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท :
We are a leading global manufacturer and supplier of silicone keypads, plastic and metal components, membrane switches, assemblies, connectors and various input solutions for use in electronic devices. Our company supplies its products to the automotive, consumer, instrumentation, medical, telecom and white goods market segments world wide.
ตำแหน่ง : Planner
สาขาอาชีพหลัก : วางแผนการผลิต
สาขาอาชีพรอง : วางแผนการผลิต
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์
ระดับ
ระดับกลาง
รายละเอียดของงาน
วางแผนการผลิตให้เป็นไปตาม customer order

คุณสมบัติผู้สมัคร
-
ประสบการณ์การทำงาน : 5 ปี
ประวัติการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ประเภทการจ้าง : ประจำ
ทักษะ
ทักษะด้านภาษา
อังกฤษ
ทักษะหลัก
ทักษะการวางแผน
ทักษะรอง
การแก้ปัญหา
อัตรา
2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง
รายเดือน Not specific / ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
Bangpoo Industrial Estate Bangkok Area - Samutprakarn, Samutprakarn-Muang, 10280
วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม   Apply Now
สมัครทาง E-mail :   ex@abatek.com
สมัครทาง Line ID :  
ติดต่อ
ส่งใบสมัครที่ ex@abatek.com