ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Planner  ,  วางแผนการผลิต
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : วางแผนการผลิตให้เป็นไปตาม customer order

..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561