ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Programmer for web application  ,  โปรแกรมเมอร์
( 1 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : - Develop web application
- Maintain, fixing problem of current web application
- Support web application launching ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 18/06/2561