ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 2 / 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Customer Service Officer  ,  บริการลูกค้า
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บีเคเค แมนเพาเวอร์
ลักษณะงาน : - Daily correspond with customer
- Proceed customer order and monitor until shipment done
- Invoicing process
- Issue credit note
- Follow up customer payment/overdue
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 11/09/2561
ตำแหน่ง : Customer Service Officer  ,  บริการลูกค้า
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - Reviews and performs order data entry into order processing software
- Coordinates with Production Planner to get all orders confirmed with reasonable production lead-time.
- Confirms each order to customer on a timely basis ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 25/06/2561