ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 2 / 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : GA OFFICER (Admin)  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Visa & Work permit for Japanese members and documentation at Government officer (Ex. Shareholder List, Company Affidavit, etc.)
• Facility cleaning / maintenance, maid / security guard handling
• Company car management
• Stat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 14/09/2561
ตำแหน่ง : HR Supervisor  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1.implementation/ Operatin f ACTS (AISIN GROUP Common Training System)
2. Commonalize AISIN GROUP's HR functions (reducing Group's fixed costs)
3. Implementation / Operation of Labor Management Activity Of AISIN Group
4. Operat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 26/08/2561