ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 2 / 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : QA Technician  ,  การผลิต
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : โปรเกรส รีครุทเม้นท์
ลักษณะงาน : - ควบคุมแผนการ calibration อุปกรณ์วัด
- จัดทำ MSA สำหรับอุปกรณ์วัดทุกตัวตาม control plan
- จัดทำมาตรฐานการวัดของอุปกรณ์
- จัดเก็บผลการวัดตามมาตรฐานและสามารถสืบค้นได้ ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 20/06/2561
ตำแหน่ง : CNC, EDM Technician  ,  การผลิต
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : โปรเกรส รีครุทเม้นท์
ลักษณะงาน : - ดำเนินงานตามแผนการผลิตแม่พิมพ์
- จัดเตรียม แผ่นเหล็ก, ดอกกัด และ NC program เพื่อเตรียมการผลิตรายวัน
- ดำเนินการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผน ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 20/06/2561