ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 4 / 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Accounting Supervisor  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Chonburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1. Financial records of the organization's accounting systems and conventions, such as accounts receivable - Payments Petty Cash.
2. Check the accuracy of the documents and records relating to pay.
3. Cash a check payment
4. In ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 30/08/2561
ตำแหน่ง : Accountant  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Booking Account Payable
• Prepare input vat report & reconciliation input vat suspense
• Prepare aging ap report for period & adjust exchange gain & loss for quarter ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Internal Audit Staff  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : To prepare audit program, design work papers and audit tools.
To perform fieldwork audit.
Draft of audit finding report (Observation, risk/concerned and recommendation).
To perform follow-up audit against target deadline and o ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 18/06/2561
ตำแหน่ง : Internal Audit Section Manager  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Identify and assess risks to design audit scope for each business unit.
Prepare audit program, design work papers and audit tools.
Perform audit fieldwork either independently or as a member of an audit team.
Prepare and rev ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 50,000 - 70,000 บาท
วันที่ : 18/06/2561