สาขาอาชีพ
พบ 10 / 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Quality Management Auditor (QMA / Quality System)  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : · Overall co-ordinate and co-operate for Internal audit / External audit to comply the Quality
System Requirement.
· Arrange, maintain, implement, record all audited activites from starting until the end (Audited
Plan / Schedul ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Expat Chinese speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Expat German speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Native English speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Design Engineer (LSR products)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Review and verify all design specifications for accuracy and feasibility and issued all document that related to tooling fabrication / modification and repairing
• Design, manufacture, modify or repair tools to customer require ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Production Engineering Assistant Manager  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1. Plan the manpower and designate the responsible engineer. All new products are manufactured appropriately.

2. Controlling and monitoring the preparation plan, tools and production process of all new products.

3. Control a ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : QC Assistant Manager  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1.Productivity

1.1 Control Attendance of Subordinate

1.2 Control of inspection tools used to check the quality of the output.

1.3 Collect the results of the production that there is a problem.

1.4. Review of manpower
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Production Control  ,  วิศวกรรม
( 3 ตำแหน่ง )
Phrachinburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : - Control schedule of new project
- Cooperate with customer and manufacturing
- mass production control system
- Traveling to meeting with customer or supplier
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Asst.Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก )  ,  วิศวกรรม
( 10 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะงาน : 1. บริหารและจัดการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ดำเนินการให้การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
3. บริหารด้านอะไหล่และอุปกรณ์ให้เพียงพอในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
4. แก้ไข ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 01/08/2561
ตำแหน่ง : วิศวกร (Engineer)  ,  วิศวกรรม
( 15 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะงาน : 1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ควบคุมการทำงานของ Technician ให้ดำเนินงานตามคู่มือ
3. จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
4. ดำเนินการและจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์และอื่น ๆ
5. ปรับปรุงเวลาและวิธีการในการบำรุงรักษา ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 01/08/2561