สาขาอาชีพ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Japanese Interpreter  ,  อื่นๆ
( 3 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Responsible for Japanese interpreter/translator
Translate document Japanese - Thai and Thai - Japanese
Interpret Japanese - Thai and Thai - Japanese in production line/meeting
Coordinate internal and external company
Other tas ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 17/08/2561