สาขาอาชีพ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Logistic Department Manager  ,  งานขนส่งและโลจิสติกส์
( 1 ตำแหน่ง )
Phrachinburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Duties & Responsibilities
1. Expansion of Comapany group activity Negotiation AI-G, Support our member, Schedule control
2. Proposal and implementation for new activities, Target seetting for activity plan by every year
3. Leve ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 50,000 - 70,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 05/10/2561