สาขาอาชีพ
พบ 3 / 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Sales Engineer - Rubber product for Medical  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : 5 years experience in Rubber products.
Responsible for selling rubber product focus in Medical industry. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Sales Engineer  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 3 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : - Responding new customer requirements.
- Gathering market and customer information.
- Developing and maintaining customer relationships.
- Automation products: PLC, Servo, Sensors, RFID, Relay. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 17/08/2561
ตำแหน่ง : Indoor Sales Support Executive (Female ), (Based in Cheras office, Malaysia)  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : ETAC Marketing Sdn. Bhd.
ลักษณะงาน : - To execute indoor sales transactions
- To attend sales enquiries including walk-in & call-in customers
- To initiate promoting and securing on sales order
- To promote new product
- To develop new customers
- To liaise and ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 16/11/2560