สาขาอาชีพ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Marketing Section Chief  ,  การตลาด / การประชาสัมพันธ์
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Define goals, strategies, plans with GM/DGM, Design Manager.
Analyze good point and weak point and present the new projects.
Consider the quotation and advice on how to negotiate the price.
Report results to management of progr ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561