ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : IT Technical Experts  ,  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : Infowhiz Solutions (M) Sdn Bhd
ลักษณะงาน : We are one of leading Systems Integrator with more than 15 years of experience in I.T. software and hardware. Our focus solutions includes data protectioin, storage management, virtualization, network infrasturcture and security. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 16/11/2560