ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Indoor Sales Support Executive (Female ), (Based in Cheras office, Malaysia)  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : ETAC Marketing Sdn. Bhd.
ลักษณะงาน : - To execute indoor sales transactions
- To attend sales enquiries including walk-in & call-in customers
- To initiate promoting and securing on sales order
- To promote new product
- To develop new customers
- To liaise and ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 16/11/2560