ประเภทธุรกิจ
พบ 10 / 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Logistic Department Manager  ,  งานขนส่งและโลจิสติกส์
( 1 ตำแหน่ง )
Phrachinburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Duties & Responsibilities
1. Expansion of Comapany group activity Negotiation AI-G, Support our member, Schedule control
2. Proposal and implementation for new activities, Target seetting for activity plan by every year
3. Leve ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 50,000 - 70,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 05/10/2561
ตำแหน่ง : GA OFFICER (Admin)  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Visa & Work permit for Japanese members and documentation at Government officer (Ex. Shareholder List, Company Affidavit, etc.)
• Facility cleaning / maintenance, maid / security guard handling
• Company car management
• Stat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 14/09/2561
ตำแหน่ง : Customer Service Officer  ,  บริการลูกค้า
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บีเคเค แมนเพาเวอร์
ลักษณะงาน : - Daily correspond with customer
- Proceed customer order and monitor until shipment done
- Invoicing process
- Issue credit note
- Follow up customer payment/overdue
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 11/09/2561
ตำแหน่ง : Quality Management Auditor (QMA / Quality System)  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : · Overall co-ordinate and co-operate for Internal audit / External audit to comply the Quality
System Requirement.
· Arrange, maintain, implement, record all audited activites from starting until the end (Audited
Plan / Schedul ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Planner  ,  วางแผนการผลิต
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : วางแผนการผลิตให้เป็นไปตาม customer order

..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Expat Chinese speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Expat German speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Project engineer/Sr. project engineer (Native English speaking)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Overall Engineering Responsibility for all Rubber Keypad Tooling, Gauges and Fixtures in this organization
• Determine Tooling Cost, Feasibility, and Timing for Proposed Engineering Changes; Implement Tooling / Equipment / as ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Design Engineer (LSR products)  ,  วิศวกรรม
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : • Review and verify all design specifications for accuracy and feasibility and issued all document that related to tooling fabrication / modification and repairing
• Design, manufacture, modify or repair tools to customer require ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : HR Supervisor  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1.implementation/ Operatin f ACTS (AISIN GROUP Common Training System)
2. Commonalize AISIN GROUP's HR functions (reducing Group's fixed costs)
3. Implementation / Operation of Labor Management Activity Of AISIN Group
4. Operat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 26/08/2561