ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Collection เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  ,  ธนาคาร / การเงิน
( 2 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • To make telephone collections to overdue customers.

• Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.

• Coordinate with business collaborators

• To support other jobs as shall be ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 26/08/2561