ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Sales Engineer - Rubber product for Medical  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : 5 years experience in Rubber products.
Responsible for selling rubber product focus in Medical industry. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561