ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Accounting Supervisor  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Chonburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1. Financial records of the organization's accounting systems and conventions, such as accounts receivable - Payments Petty Cash.
2. Check the accuracy of the documents and records relating to pay.
3. Cash a check payment
4. In ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 30/08/2561