ประเภทธุรกิจ
พบ 4 / 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Sales Engineer  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 3 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : - Responding new customer requirements.
- Gathering market and customer information.
- Developing and maintaining customer relationships.
- Automation products: PLC, Servo, Sensors, RFID, Relay. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 17/08/2561
ตำแหน่ง : Asst.Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก )  ,  วิศวกรรม
( 10 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะงาน : 1. บริหารและจัดการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ดำเนินการให้การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
3. บริหารด้านอะไหล่และอุปกรณ์ให้เพียงพอในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
4. แก้ไข ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 01/08/2561
ตำแหน่ง : Technician ( ช่างเทคนิค )  ,  ซ่อมบำรุง
( 20 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะงาน : - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 01/08/2561
ตำแหน่ง : วิศวกร (Engineer)  ,  วิศวกรรม
( 15 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะงาน : 1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ควบคุมการทำงานของ Technician ให้ดำเนินงานตามคู่มือ
3. จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
4. ดำเนินการและจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์และอื่น ๆ
5. ปรับปรุงเวลาและวิธีการในการบำรุงรักษา ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 01/08/2561