ประเภทธุรกิจ
พบ 1 / 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Accountant  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Booking Account Payable
• Prepare input vat report & reconciliation input vat suspense
• Prepare aging ap report for period & adjust exchange gain & loss for quarter ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561