ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 3 / 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Planner  ,  วางแผนการผลิต
( 2 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : วางแผนการผลิตให้เป็นไปตาม customer order

..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Sales Engineer - Rubber product for Medical  ,  งานขายและพัฒนาธุรกิจ
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : 5 years experience in Rubber products.
Responsible for selling rubber product focus in Medical industry. ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 27/08/2561
ตำแหน่ง : Customer Service Officer  ,  บริการลูกค้า
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - Reviews and performs order data entry into order processing software
- Coordinates with Production Planner to get all orders confirmed with reasonable production lead-time.
- Confirms each order to customer on a timely basis ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 25/06/2561