ตำแหน่งงานล่าสุด
พบ 10 / 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : Logistic Department Manager  ,  งานขนส่งและโลจิสติกส์
( 1 ตำแหน่ง )
Phrachinburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Duties & Responsibilities
1. Expansion of Comapany group activity Negotiation AI-G, Support our member, Schedule control
2. Proposal and implementation for new activities, Target seetting for activity plan by every year
3. Leve ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 50,000 - 70,000 บาท อัตราค่าจ้างรายวัน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 05/10/2561
ตำแหน่ง : GA OFFICER (Admin)  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Visa & Work permit for Japanese members and documentation at Government officer (Ex. Shareholder List, Company Affidavit, etc.)
• Facility cleaning / maintenance, maid / security guard handling
• Company car management
• Stat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 14/09/2561
ตำแหน่ง : Accounting Supervisor  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Chonburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1. Financial records of the organization's accounting systems and conventions, such as accounts receivable - Payments Petty Cash.
2. Check the accuracy of the documents and records relating to pay.
3. Cash a check payment
4. In ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : Not specific / ไม่ระบุ บาท
วันที่ : 30/08/2561
ตำแหน่ง : HR Supervisor  ,  ธุรการและทรัพยากรบุคคล
( 1 ตำแหน่ง )
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1.implementation/ Operatin f ACTS (AISIN GROUP Common Training System)
2. Commonalize AISIN GROUP's HR functions (reducing Group's fixed costs)
3. Implementation / Operation of Labor Management Activity Of AISIN Group
4. Operat ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 26/08/2561
ตำแหน่ง : Collection เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  ,  ธนาคาร / การเงิน
( 2 ตำแหน่ง )
Bangna
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • To make telephone collections to overdue customers.

• Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.

• Coordinate with business collaborators

• To support other jobs as shall be ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 26/08/2561
ตำแหน่ง : Accountant  ,  การบัญชี
( 1 ตำแหน่ง )
Samutprakarn-Muang
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : • Booking Account Payable
• Prepare input vat report & reconciliation input vat suspense
• Prepare aging ap report for period & adjust exchange gain & loss for quarter ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Production Engineering Assistant Manager  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1. Plan the manpower and designate the responsible engineer. All new products are manufactured appropriately.

2. Controlling and monitoring the preparation plan, tools and production process of all new products.

3. Control a ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : QC Assistant Manager  ,  วิศวกรรม
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : 1.Productivity

1.1 Control Attendance of Subordinate

1.2 Control of inspection tools used to check the quality of the output.

1.3 Collect the results of the production that there is a problem.

1.4. Review of manpower
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Marketing Section Chief  ,  การตลาด / การประชาสัมพันธ์
( 1 ตำแหน่ง )
Bangplee
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : Define goals, strategies, plans with GM/DGM, Design Manager.
Analyze good point and weak point and present the new projects.
Consider the quotation and advice on how to negotiate the price.
Report results to management of progr ..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561
ตำแหน่ง : Production Control  ,  วิศวกรรม
( 3 ตำแหน่ง )
Phrachinburi
บริษัท : บริษัท จัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์พลัส
ลักษณะงาน : - Control schedule of new project
- Cooperate with customer and manufacturing
- mass production control system
- Traveling to meeting with customer or supplier
..etc...
อัตราค่าจ้างรายเดือน : 10,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 23/08/2561