Article

6 ทักษะเด่นของงานธุรการ ที่ทุกบริษัทต้องการ

งานธุรการเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งในทางเลือกอันดับต้นๆของคนที่กำลังหางานและนักศึกษาจบใหม่ เป็นงานที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและรับผิดชอบด้านเอกสาร การจัดเก็บและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและนอกบริษัท ถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่จะช่วยพัฒนาด้านการจัดการและบริหาร ต่อยอดไปยังตำแหน่งอื่นๆและเสริมสร้างประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่กำลังสนใจสมัครงานงานบริการ เราไปดูทักษะที่พนักงานงานบริการควรมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองกัน

1. มีความรับผิดชอบสูง


พนักงานธุรการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมาก เนื่องจากมีขอบเขตและหน้าที่ในการทำงานที่กว้าง ดังนั้นจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบงานส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


พนักงานธุรการจะต้องติดต่อกับบุคคลทั้งในและนอกองค์กรอยู่เสมอ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและมีศักยภาพสูงสุดจึงต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจกว้าง เปิดใจยอมรับเสียงชื่นชมและคำตำหนิ และมีใจรักในงานบริการ สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย เพื่อที่จะประสานงานภายในและนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี

3. มีความอดทนสูง


พนักงานธุรการจะต้องมีความอดทนสูง ทั้งอดทนต่อการจัดการงานที่ซับซ้อนรวมไปถึงอดทนต่อสภาวะการกดดันภายในองค์กรและการทำงานได้เป็นอย่างดี

4. มีพื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์


พนักงานธุรการควรมีพื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติที่ดีพร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

5. มีความรอบคอบ


เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน พนักงานธุรการจะต้องมีความละเอียดรอบขอบ ใส่ใจในเนื้อหาและรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการฝึกตนเองให้มีความละเอียดในการทำงานและมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

6. มีความคล่องแคล่ว


พนักงานธุรการจะต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจึงควรมีความคล่องแคล่วในการทำงาน ความมุ่งมั่น สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ไม่วิตกกังวลหรือประหม่าจนทำให้งานเสีย


พนักงานธุรการส่วนใหญ่จะทำงานภายในออฟฟิศที่จะมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังหางานและต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานธุรการจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงาน และข้อมูลขององค์กรนั้นๆให้ดี พร้อมชูจุดเด่นและทักษะต่างๆในการสมัครงาน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตอบรับเข้าทำงานในตำแหน่งที่คุณต้องการอีกทั้งยังช่วยทำให้คุณสามารถทำงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอีกด้วย