Article

รู้จักงานธนาคาร อาชีพยอดนิยมความมั่นคงสูง

งานธนาคาร ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมที่มีความมั่นคงสูง เป็นที่สนใจของนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังหางานเป็นอย่างมากสำหรับงานบริการ ที่มีการเปิดรับผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานและตามธนาคารต่างๆอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้หลายคนมักจะเข้าใจว่างานธนาคารนั้นมีแค่เพียงบริการเปิดบัญชีและให้บริการรับฝาก – ถอนเพียงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วงานธนาคารมีอยู่หลายตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรไปทำงานในส่วนนั้นๆ

โครงสร้างระบบงานธนาคาร


ธนาคารสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการด้านการเงิน งานบริการด้านการรับฝากและถอนเงิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ งานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ งานบริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล งานบริการด้านเงินทุน ด้านหลักทรัพย์และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผู้ที่จะสมัครงานนั้นจะต้องศึกษาถึงตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเอง มีทักษะและความสามารถในด้านนั้นๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยแต่ละตำแหน่งนั้นทางธนาคารจะมีการเปิดรับหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นคณะบริการธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,วิทยาการจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานธนาคารและตำแหน่งที่ทางธนาคารต้องการ

 

บริการของธนาคาร


การทำงานธนาคารนั้นไม่ใช่แค่เพียงบริการลูกค้า ทำหน้าที่รับฝากและถอนหรือเปิดบัญชีเท่านั้น ยังต้องให้บริการทางด้านการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน รับผิดชอบด้านการจัดทำรายการประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หาลูกค้าสำหรับการทำประกันชีวิต ประกันภัยและการลงทุน ควบคุมและติดตามงานบัญชีลูกค้า ติดต่อประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับรายจ่ายของคู่ค้า รวมไปถึงวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงินและบริหารจัดการ เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของพนักงานธนาคาร 1. พนักงานธนาคารจะต้องทักษะและความสามารถ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ทำ

 2. รักในงานบริการ มีทักษะด้านการบริการที่ดี เพราะงานธนาคารต้องพบเจอลูกค้าอยู่เสมอ

 3. มีความอดทนสูง ทั้งด้านการทำงานและแรงกดดันจากองค์กรและลูกค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 4. มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน

 5. คล่องแคล่วและสามารถจัดการข้อมูล งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 6. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน

 7. บุคลิกภาพดี แต่งกายดูดีและมีความน่าเชื่อถือ


งานธนาคารถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับด้านการเงิน การบริการ ที่ทางธนาคารต้องการพนักงานที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น มีทักษะด้านการบริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจที่จะลงทุนกับธนาคาร ทั้งด้านการเปิดบัญชี การฝากและถอนรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆของทางธนาคาร เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการหางานธนาคารจะต้องศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆให้ละเอียดเพื่อที่จะทำให้เราได้รับงานในตำแหน่งที่ต้องการและสามารถทำงานออกได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการของธนาคาร

การทำงานธนาคารนั้นไม่ใช่แค่เพียงบริการลูกค้า ทำหน้าที่รับฝากและถอนหรือเปิดบัญชีเท่านั้น ยังต้องให้บริการทางด้านการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน รับผิดชอบด้านการจัดทำรายการประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หาลูกค้าสำหรับการทำประกันชีวิต ประกันภัยและการลงทุน ควบคุมและติดตามงานบัญชีลูกค้า ติดต่อประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับรายจ่ายของคู่ค้า รวมไปถึงวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงินและบริหารจัดการ เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของพนักงานธนาคาร 1. พนักงานธนาคารจะต้องทักษะและความสามารถ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ทำ

 2. รักในงานบริการ มีทักษะด้านการบริการที่ดี เพราะงานธนาคารต้องพบเจอลูกค้าอยู่เสมอ

 3. มีความอดทนสูง ทั้งด้านการทำงานและแรงกดดันจากองค์กรและลูกค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 4. มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน

 5. คล่องแคล่วและสามารถจัดการข้อมูล งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 6. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน

 7. บุคลิกภาพดี แต่งกายดูดีและมีความน่าเชื่อถือ


งานธนาคารถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับด้านการเงิน การบริการ ที่ทางธนาคารต้องการพนักงานที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น มีทักษะด้านการบริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจที่จะลงทุนกับธนาคาร ทั้งด้านการเปิดบัญชี การฝากและถอนรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆของทางธนาคาร เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการหางานธนาคารจะต้องศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆให้ละเอียดเพื่อที่จะทำให้เราได้รับงานในตำแหน่งที่ต้องการและสามารถทำงานออกได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด