อัตราค่าโฆษณา
แบนเนอร์โฆษณา
ขนาด
รายสัปดาห์ +vat 7%
รายเดือน +vat 7%
แบนเนอร์ 1 และ 2 ขนาด 320 x 270
Please contact us.
Please contact us.
แบนเนอร์ 3 ขนาด 500 x 270
Please contact us.
Please contact us.
แบนเนอร์ 4 ขนาด 270 x 90
Please contact us.
Please contact us.