เกี่ยวกับเรา
      Siamjobcenter.com จัดตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นว่า ทุกคนมีจุดเด่นและความถนัดที่ต่างกัน และหากใช้จุดเด่นและความถนัดในการทำงาน จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จดีที่กว่า

      ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเรา คือการเปิดโอกาสให้ท่านได้พบกับโอกาสในการหางานที่ตรงตามความถนัดของท่านในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

      ให้เราเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้หางานและตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ